Teamwork – “evner til at samarbejde på tværs”
By in

Teamwork – “evner til at samarbejde på tværs”

Foretrækker du at arbejde alene eller som en del af et hold?

Som alle ved, så er der rigtig mange fordele ved at arbejde sammen på tværs i en organisation. Uanset hvor stor eller lille et team er, kan et samarbejde forbedre næsten alle aspekter af en præstation – det gælder både for os på i administrationen på kontoret i Aalborg, men også blandt Providi vejleder m.fl. generelt.

Samarbejde på tværs af teams og vejledere kan nemlig være med til at hæve niveauet af moral og kvaliteten af den service, vi giver til kunderne. Det kan samtidig også være med til at skabe initiativ, bedre planlægning i temaet samt forøget kreativitet i forhold til, hvordan vi får løst de opgaver, vi står overfor. Det kan også være med til at motiverede de personer som gerne vil have succes, så de kan skabe de resultater, som der forventes af dem.

Et indbyrdes samarbejde mellem personer på tværs af landsdele, alder, interesser m.m. maksimerer engagementet, udnytter de ressourcer, som de personer i teamet har, og giver et mere velfungerende flow, som hurtigere løser et specifikt problem eller issue gennem kollektiv
fællesskabsfølelse. Samarbejde kræver naturligvis indsats fra alle sider, men giver os samtidig en fælles målsætning, så alle løfter i flok, ved hvad de skal i deres del af fødekæden, og er med til at motivere andre til at opmuntre og hjælpe til i deres team for at nå disse fællesmål. Det tilskynder også til en følelse af ejerskab, både kollektivt og individuelt, som gør personer i teamet mere ansvarlige og entusiastiske omkring at løse deres opgaver.

Ligesom teamwork f.eks. kan hjælpe et sportshold til at opnå sejr, kan det også forbedre præstationen for et arbejdsteam. De involverede er nemlig mere tilbøjelige til at tage risici og chancer, når de oplever at være en del af et effektivt team og forretning, som giver deres hjælp og støtte. Selv det bedste team vil til tider blive mødt med modgang, men man kan som hold bedre udføre opgaver og løse problemer hurtigere end enkeltpersoner, og ved at udnytte et teamwork til fulde kan en organisations beslutningsproces og vision bedre forstås.

Husk altid at respekter dine medmennesker og kollegaer, giv dem den støtte, du selv ønsker, også selvom du er uenig i deres måde at gøre tingene på, så kan vi nemlig langt bedre løfte opgaven i fællesskab.