Teamwork – “evner til at samarbejde på tværs”
By in

Teamwork – “evner til at samarbejde på tværs”

Foretrækker du at arbejde alene eller som en del af et hold?

Som alle ved, så er der rigtig mange fordele ved at arbejde sammen på tværs i en organisation. Uanset hvor stor eller lille et team er, kan et samarbejde forbedre næsten alle aspekter af en præstation – det gælder både for os på i administrationen på kontoret i Aalborg, men også blandt Providi vejleder m.fl. generelt.

Samarbejde på tværs af teams og vejledere kan nemlig være med til at hæve niveauet af moral og kvaliteten af den service, vi giver til kunderne. Det kan samtidig også være med til at skabe initiativ, bedre planlægning i temaet samt forøget kreativitet i forhold til, hvordan vi får løst de opgaver, vi står overfor. Det kan også være med til at motiverede de personer som gerne vil have succes, så de kan skabe de resultater, som der forventes af dem.

Et indbyrdes samarbejde mellem personer på tværs af landsdele, alder, interesser m.m. maksimerer engagementet, udnytter de ressourcer, som de personer i teamet har, og giver et mere velfungerende flow, som hurtigere løser et specifikt problem eller issue gennem kollektiv
fællesskabsfølelse. Samarbejde kræver naturligvis indsats fra alle sider, men giver os samtidig en fælles målsætning, så alle løfter i flok, ved hvad de skal i deres del af fødekæden, og er med til at motivere andre til at opmuntre og hjælpe til i deres team for at nå disse fællesmål. Det tilskynder også til en følelse af ejerskab, både kollektivt og individuelt, som gør personer i teamet mere ansvarlige og entusiastiske omkring at løse deres opgaver.

Ligesom teamwork f.eks. kan hjælpe et sportshold til at opnå sejr, kan det også forbedre præstationen for et arbejdsteam. De involverede er nemlig mere tilbøjelige til at tage risici og chancer, når de oplever at være en del af et effektivt team og forretning, som giver deres hjælp og støtte. Selv det bedste team vil til tider blive mødt med modgang, men man kan som hold bedre udføre opgaver og løse problemer hurtigere end enkeltpersoner, og ved at udnytte et teamwork til fulde kan en organisations beslutningsproces og vision bedre forstås.

Husk altid at respekter dine medmennesker og kollegaer, giv dem den støtte, du selv ønsker, også selvom du er uenig i deres måde at gøre tingene på, så kan vi nemlig langt bedre løfte opgaven i fællesskab.

 

Lederskab – “stærkt lederskab hjælper organisation”
By in ,

Lederskab – “stærkt lederskab hjælper organisation”

Lederskab – “stærkt lederskab hjælper organisation”

Godt lederskab handler om at skabe resultater og rigtig mange af os går ind i Providi med en drøm om stor succes. Mange har samtidig en drøm om at få ansvaret for et team samt at udvikle sig til at blive en god leder. De fleste finder dog ud af, at det at være en leder, er et stort ansvar og en kæmpe udfordring, fordi mennesker til trods for at være meget ens, også er meget forskellige, eller i hvert fald er forskellige steder i deres liv.

Jeg vil her forsøge at komme med nogle få bud på, hvad vi anser for at være nogle af de mere væsentlige egenskaber, man kan forsøge at tilegne sig eller dygtiggøre sig indenfor, hvis man gerne vil være en succesfuld leder i Providi.

• Lyt til teamet:

Alle har en stemme, og alle vil gerne have sin stemme hørt. Så når én person i et team taler, så lyt til hvad vedkommende fortæller, for det kunne være, at man kunne lære noget. Det kan også være, at en person i teamet fortæller dig, at der er udfordringer med en kunde eller en ny partner, og at de er frustreret eller forvirret over, hvordan de skal håndtere det. I sådanne situationer er det vigtigt at kunne træde til, og vise, at man er der for dem ved at spørge, hvad man som leder kan gøre for at kunden, eller den nye partner, bliver glad igen. Dette hjælper samtidig ens team med at føle sig værdsat, og skaber indbydes respekt.

• Vær ærlig:

At tilbageholde oplysninger, skaber hverken en god eller produktiv arbejdsatmosfære, og de fleste har en instinktiv følelse og ved, hvornår de ikke får fortalt sandheden. Så hvis man som leder af et team ikke fremlægger vigtige oplysninger, vil det gøre folk usikre på, hvor de står og skaber mistillid. Når man ikke er fortrolig med sin leder, så risikere man at folk stopper med at stole på én og ikke udfører sit arbejde. Sørg for, at du er åben og ærlig overfor de personer, der er tilknyttet dit team – og alle andre i Providi.

• Inspirér dine omgivelser:

Mennesker arbejder meget bedre (og hårdere), når de får lov til at tage ejerskab over deres virke. Med andre ord, hvis folk bliver tvunget til eller påduttet at gøre noget, vil de typisk modarbejde projektet – i hvert fald på sigt. Det er derfor meget vigtigt, at opmuntre ens team positivt, så de performer bedst muligt. Fortæl dem, hvor vigtigt deres arbejde er for projektet, og at du har tillid til det de gør.

• Værdsæt arbejdet:

At gøre et godt stykke arbejde, kræver hårdt arbejde, og hvis alle føler sig værdsat, vil de fortsætte med at gøre deres bedste. Alle vil gerne have følelsen af at være værdsat, så sørg for at takke folk for deres indsat regelmæssigt. Bemærk og anerkend deres resultater, både de store såvel som de små resultater.

• Tro på visionen:

Noget af det vigtigste, hvis du skal lede andre i et team eller lign., er at skabe tiltro til dig selv som person, og du er derfor nød til at tro på dig selv. Vis vejen, opfør dig som en leder og tænk som en leder. Behandler du mennesker med respekt, så behandler de også dig med respekt. Viser du dit team tillid, vil de føle sig trygge med dig som deres leder, og vil derved løbe hurtigere for dig og hinanden.

Der er naturligvis masser af andre egenskaber og færdigheder, der er vigtige i forhold til et lederskab, og alle personer er individuelle og har deres gode og mindre gode sider, men når alt kommer til alt, så handler det helt grundlæggende om at vise vejen. Hvis man som leder viser, hvordan arbejdet skal gøres, så får man automatisk folk til at følge trop og dét skaber succes.

 

By in ,

Mindset – “ændre mindset og flytte fokus”

Mindset – “ændre mindset og flytte fokus”

Noget af det bedste i Providi er, at der er masser af spændende mennesker, der har en drøm om at skabe noget for sig selv samt gøre noget godt for andre. Det afspejler samtidig de værdier, som gør Providi til noget helt enestående og særligt. Udover, at vi har verdens bedste produkter på hylderne, så har vi også allesammen et ønske om at skabe en organisation, som gerne skal vokse sig større, og som skal være med til at ændre tilværelsen for masser af mennesker sådan, at de kan opnå en sundere livsstil. Det er dog ikke altid nemt, hvis man udelukkende skal fokusere på de gode ting. Desværre kommer fokus ofte på de dårlige ting eller udfordringer, man står med i det daglige. Det kan specielt være hvis systemer eller teknik driller, hvilket derved ret hurtigt, og måske også ubevidst, bliver en faktor i forhold til at skabe dårlig stemning. Det kan samtidig også være med til at påvirke og forgrene sig, så andre også komme i dårlig humør eller får et forkert indtryk af situationen. Alle kender det, og man ved godt selv, at man relativt nemt kan ændre sit perspektiv og sin adfærd ved at se tingene på en positiv måde. Specielt for ens egen skyld, men også for andre omkring sig, er det vigtigt, at vi fokuserer på det positive frem for det negative. Der er intet der er uden problemstillinger eller bump på vejen – og heller ikke i Providi regi. At udfordre sine egne ”dårlige” mønstre og tanker, er et meget stort ansvar i et fællesskab. Det kan f.eks. være, at man lige skal tænke sig en ekstra gang om, inden man poster på Facebook eller andre sociale medier, og om det er det rigtige at gøre, eller om man eventuelt bør tage kontakt eller dialog på anden måde, så andre ikke får et negativt indtryk eller opfattelse af situationen. Ting kan nemlig hurtigt blive opfattet forkert som f.eks. af en ny partner, også selvom det måske i virkeligheden slet ikke er meningen, så bliver fokus misforstået fra start. Det er derfor meget vigtigt for os (og jer) samt den interne kommunikation blandt alle, at vi lige tænker over hvilke signaler vi sender ud, hvordan vi formidler et budskabet i det offentlige rum, og hvordan vi kommunikerer til hinanden på Facebook og andre steder.
 
By in

Salg - Gør det let!

Gør salg lettere for dig selv!

Der er faktisk kun to ting, man skal ændre for at forbedre sit salg…

For det første skal man arbejde på at blive den bedste version af sig selv. Først sælger man sig selv, så sælger man drømmen, og til sidst sælger man produktet.

Man skal derfor hele tiden forsøge og sørger for at være en person, der er værd at lave forretning med, og som folk synes har noget at byde på. Der findes et utal af “eksperter”, som er dygtige til at tale om det ene og det andet, men vi kender dem allesammen fra medierne, og tit aner de faktisk ikke særlig meget, om det, som de udtaler sig om. Der er ingen strategi, ingen proces og ingen teknologi, der dækker eventuelle mangler, man har, så man skal blot forsøge at være sig selv i den bedst mulige udgave.

Medmindre og indtil du gør det rigtige, er salg faktisk ikke mere vanskeligt end du gør det til, men det kræver tit mod, og kræver at man trækker sig selv ud af sin komfort-zone. Forsøg derfor hver dag at gøre et eller andet, som du faktisk ikke har lyst til, men som du gerne vil – det skaber rygrad.

For det andet skal man eksekverer på sit salg – det vil sige opsøg mulighederne. Hele tiden være på “jagt” efter nye kunder eller partnere. Man ved jo som regel godt, hvad man skal gøre for at forbedre sine salgsresultater, og vi har utrolig dygtige og hjælpsomme mennesker i vores organisation, der gerne vil gøre en forskel for ALLE – så tag i mod dette!

Man er som person jo fuldt ud klar over, at man skal bruge tid på at skabe muligheder selv, men man kan sagtens få hjælp, idéer, inspiration og meget mere, ved at tale med sine kollegaer. Man ved også, at man skal igennem (mange) måske vanskelige samtaler for at få de kunder og partnere, man skal bruge i sin organisation,  men det skal man man alt her i livet, det omhandler ikke kun salg af produkter eller skaffe en partner til sin forretning.

Den primære forskel mellem de mennesker, der lykkes, og dem, der producerer resultater, er altid viljen, og villigheden til at udføre arbejdet bedst muligt samt at tage nogle chancer – heldet altid den flittige.

God jagt derude og få nu afsat lidt tid til at sælge drømmen – tro på det, så kommer det til dig – det sker med garanti!